Hodnoty

Náš cíl

Vyvíjíme léčiva, která pomáhají lidem po celém světě a zlepšují jejich zdraví a celkovou pohodu. Poskytujeme vysoce kvalitní generické a hybridní alternativy k inovativním lékům, přispíváme tím k cenově dostupnější léčbě a zlepšujeme přístup k důležitým lékům. Při rozvíjení naší společnosti se soustředíme především na to, aby naši zaměstnanci mohli být hrdí a spokojení.

Naše poslání

Pevné zdraví je něco, co si všichni přejeme a zasloužíme. Jsme přesvědčeni, že každý na této planetě má nárok na přístup ke kvalitním lékům za dostupné ceny. Díky našim odborným vědeckým znalostem, schopnosti nacházet inovativní řešení a talentovaným zaměstnancům udáváme standardy v oboru, abychom mohli řešit naléhavé problémy ve zdravotní péči.

Naše kultura a hodnoty

Jsme podnikaví
Jsme podnikaví Jsme podnikaví

Prokazujeme iniciativu a odpovědnost a stojíme si za svými výsledky. Pečujeme o zájmy naší společnosti a o zájmy našich zákazníků tak, jako by byly naše vlastní. Využíváme příležitosti a učíme se z úspěchů i neúspěchů. Zachováváme si otevřený přístup a neustále hledáme inovativní řešení a aplikujeme je v praxi.

Přemýšlíme v dlouhodobém horizontu
Přemýšlíme v dlouhodobém horizontu Přemýšlíme v dlouhodobém horizontu

Plně rozvinout strategie a sklízet jejich plody nějakou dobu trvá, obzvláště v našem oboru se značným zastoupením výzkumu. Naše jednání a rozhodnutí by měla vždy přinášet dlouhodobou hodnotu pro náš podnik, kolegy a celou společnost. Něco takového si vyžaduje nadšení a vytrvalost. Ve svém odhodlání plnit vytyčené cíle jednáme čestně a držíme se svých přesvědčení.

Pracujeme společně
Pracujeme společně Pracujeme společně

Věříme, že vzájemná spolupráce v rámci firmy přináší efektivitu a úspěch. Své vztahy budujeme na základě důvěry a respektu. Je samozřejmostí, že plníme své závazky. Na sebe i na ostatní klademe vysoké nároky, máme však pochopení, když vše nejde hladce nebo dojde k chybám. Záleží nám na sobě navzájem, na našich partnerech, pacientech i celé společnosti. Jsme loajální, pracujeme s nasazením a rádi slavíme své úspěchy.

Nastavení cookies