Pro studenty

Při studiu lze do Synthonu nahlédnout díky praxím a stážím. Praxe nabízíme například na oddělení analytické kontroly kvality či na oddělení vývoje analytických metod. Dále v laboratořích organického výzkumu a vývoje nebo v laboratořích chemické technologie. Stejně tak můžete zažádat o stáž na oddělení QA (Quality Assurance), případně EHS (Evironmental Health and Safety).

O praxi můžete zažádat pod odkazem níže. Přiložte svůj životopis a do průvodního textu uveďte obor vzdělání, preferovanou oblast praxe a preferovaný termín. Děkujeme.

Praxe

Pokud již školu končíte, bude Vás jistě zajímat, že Synthon nabízí pracovní pozice a příležitosti i pro čerstvé absolventy. Důležité pro nás je nadšení pro práci a ztotožnění se s naším posláním, a to nelze změřit roky praxe. Při získávání nových zkušeností nováčkovi vždy pomáhají školitelé a kolegové. V Synthonu přijímáme absolventy často a rádi. Aktuální nabídku pozic najede zde:

Odkaz na stránku Volné pozice

Nastavení cookies